Rady a tipy

I při kontrole oleje lze chybovat

single-image

Jednou za čas je potřeba z hlediska prevence zkontrolovat dostatek kapalin ve vozidle. Mimo jiné právě dostatek motorového oleje. Ačkoli se zdá, že se jedná o poměrně snadný úkon, s kterým by si měla poradit většina řidičů, tak přesto mohou nastat chvíle kdy chybujeme.

Špatný terén či nevhodně zvolené místo
Asi jednou z největších chyb, je zastavení vozidla na ne zrovna šťastně zvoleném místě. Například zastavení v kopci, nebo zaparkováním jednou strnou na chodníku díky čemuž je pak auto nakloněno. Díky takovýmto nerovnostem nebude hladina motorového oleje vždy ve správné úrovni, kvůli čemuž nebude pak měření přesné. Proto je ideální zvolit nějakou rovinu, případně lze ještě brát v potaz nepatrný náklon. A teprve za těchto okolností je ideální provést kontrolu.

Okamžitá kontrola
Další chybou, kterou lze udělat, je kontrola oleje ihned po zastavení vozidla a vypnutí motoru. Olej při chodu motoru nezůstává neustále pohromadě. Po zastavení je tedy nutné ideálně počkat alespoň čtvrt hodinky (ničemu neuškodí ani půlhodinový interval), než olej steče ze stěn a pak je teprve možné správně provést kontrolu stavu oleje.

Neotřená měrka
Během jízdy se olej pohybuje, cáká úplně všude. Dokonce i víčko bude od oleje. Proto tedy při kontrole není možné se řídit prvním vytažením měrky. Je nutné ji nejdříve otřít a poté ponořit znovu. A až podle toho určit, zdali je tam oleje dostatek či nikoli.

Špatně určení hodnot nebo předávkování
Ideální hodnota oleje by se měla nacházet někde mezi dolní a horní ryskou. Nikdy by neměla být pod a ani nad. Tím pádem není vhodné dolévat olej na maximum, nebo i trochu přelít, aby se tento proces nemusel příliš brzo opakovat. Poté totiž může docházet k poškození agregátu.

Mohlo by se vám líbit