Rady a tipy

Jak správě zipovat?

single-image

Ačkoli se tato záležitost začala uplatňovat na našich silnicích už od roku 2000, tak v běžném provozu to stále vypadá jako žhavá novinka, o které nikdo moc neví.

Přesné znění zákona o silničním provozu v § 12 ods. 5 je takové, že: „při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu“. Z toho vyplívá, že zipování platí především při souběžné jízdě a tam, kde se dva pruhy sbíhají v jeden, z čehož ten jeden z pruhů je průběžný. Nikde však už není uvedeno, v jaké vzdálenosti před spojením pruhů pravidlo uplatňovat, díky čemuž to každý řidič může vnímat rozdílně. Ve většině případů, se řidiči snaží zapojit do průběžného pruhu s dostatečným předstihem. O poznání menší část řidičů dojede až do samotného konce. Na výše zmíněných úsecích, se můžeme setkat s dopravní značkou IP 29 „Střídavé řazení“. To je však pouze informativní značka, která slouží k označení nebo zdůraznění místa, kde toto pravidlo uplatňovat. Její umístění však není podmínkou. Z ní pak dále pro řidiče nevyplývají další povinnosti nad rámec výše uvedeného zákona.

Jak již bylo zmíněno, z výše uvedeného není zcela jasné, v jaké vzdálenosti před spojením pruhů se má pravidlo použít. Tato problematika není jen českou záležitostí. Je to v podstatě otázkou silničního provozu po celém světě. Stále se řeší otázka, zda se řadit do jízdního pruhu s dostatečným předstihem před zúžením, nebo si počkat až na samotný konec? Na kolegy, kteří dojíždějí až do samotného konce pak nahlížejí jako na agresory, jenž chtějí předjet ostatní na úkor těch slušných, co se zařadili již dříve. Tento názor je však nejspíše neoprávněný. Pokud jsou pravidla stejná po celém světě, pak řidiči nedělají nic, co by neměli.

V rámci tohoto sporu by bylo jistě dobré stanovit, že pravidlo pro střídavé řazení se uplatní bezprostředně před začátkem vlastního zúžení. V takovém případě by to bylo srozumitelné a jasně dané pro všechny. Něco podobného mají dokonce zavedeno i v sousedním Německu.

Mohlo by se vám líbit