Zajímavosti

Fenomén roztočené vrtule? Aneb logo BMW

single-image

Mezi lidmi je poměrně rozšířený fenomén, že logo automobilky BMW je symbol pro roztočenou vrtuli letedla. Avšak není to tak zcela pravda. Možná za tímto omylem stojí fakt, že tato firma má své počátky v leteckém průmyslu.

Svůj název, který automobilka nese do dnes, vznikl v roce 1917. Avšak vznik této společnosti začal o čtyři roky dříve, tedy v roce 1913. Byla založena Karlem Rappem a podle něj nesla firma i prvotní název – Rapp Motorenwerke. Své sídlo měla v Mnichově, hlavním městě Bavorska na jihu Německa.

Původně šlo o společnost, která měla kořeny v leteckém průmyslu. Avšak jejich výrobky bychom našli i v autech, zemědělských strojích nebo u lodí. Poptávka po jejich zboží byla vysoká, a tak se v počátku firma nestarala tolik o propagaci či úpravu nového loga. Hlavní prim hrála výroba.

Ke konci roku 1917 se to ovšem změnilo. Společnost začala řešit povědomí své značky mezi lidmi. První logo spatřilo světlo světa 5. října téhož roku. První znak BMW si zachoval stále kulatý tvar, jako měla původní společnost Rapp Motorenwerke. Šlo o dva kruhy. Vnější a vnitřní, ze zlatých linek, mezi něž byla v horní polovině vepsána písmena BMW. Uvnitř kruhu mělo mít zastoupení něco, co by symbolizovalo i domovský stát, tedy Bavorsko. Jenže tehdejší zákon o ochranných známkách zakazoval použití znaku či jiných státních symbolů pro komerční známky.

Notorický známé barvy – modrá a bílá, jsou barvy, které má ve znaku právě Bavorsko. To ho získalo podle erbu starého šlechtického rodu Wittelsbachů, jenž byl dominantním vládnoucím rodem celá staletí. Aby se tedy dodrželo zákona, tak barvy v poli loga, byly prohozeny.

V roce 1929 vznikla reklama, kde dvojice dvouplošníků, byla stylizována do loga BMW. Podobný záměr měla i černobílá reklamní fotografie z roku 1942, na které byl dvouplošník s hvězdicovým motorem, roztočenou vrtulí tak, že též připomínal zmiňované logo. A pravděpodobně díky tomu se vytvořil mýtus o roztočené vrtuli, jenž si žije svým životem až do dnes.

Mohlo by se vám líbit