Rady a tipy Život řidiče

Bezpečná jízda po dálnici

single-image

Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy. Tak mluví o dálnicích zákon. Pojďme si ale shrnout psaná i nepsaná pravidla, která pomáhají na dálnicích plynulejšímu a hlavně bezpečnějšímu provozu.

Plynulé připojování do pruhu
Když najíždíte na dálnici využijte pokud možno co nejdelší část připojovacího pruhu. Jakmile dosáhnete dostatečné rychlosti pro bezpečné připojení do vozovky, pak je teprve dobré začít blikat směrovkou a zařadit se.

Dodržování rychlosti
Nejvyšší povolenou rychlost na našich dálnicích, pokud ji nesnižuje značka, samozřejmě všichni dobře známe. Stejné je to i ve většině evropských zemích. Vyjímkou je například Německo, ale i tam je tato rychlost doporučená. Spodní hranice rychlosti je pak 80 km/h. Pokud ji vaše přemisťovadlo není schopen vyvinout, raději se dálnici vyhněte.

Bezpečná vzdálenost
Ze zákona je nutné si udržovat bezpečný odstup 2 vteřiny od vozidla jedoucího před vámi. Pravidlo je určené časovým údajem, protože jedině tak funguje i při vyšších rychlostech a vychází z toho, že 2 sekundy jsou průměrnou reakční dobou řidiče. Na dálnici při udržování maximální povolené rychlosti je velikost odstupu rovna dva a sedmdesáti metrům.

Držet se v pravém pruhu
Toto pravidlo ač je určené zákonem se hodně často nedodržuje. V návaznosti na něj také často řidiči rádi předjíždějí zprava, což je ještě horší přestupek. Prostřední a levý jízdní pruh je určený pro předjíždění.

Záchranná ulička
V nejaktuálnější verzi zákona je pozměněná povinnost vytváření uličky pro vozy s přednostním právem, sanitky, policii, hasiče, nebo třeba politika. Ulička se tedy správně nově tvoří v prostředním pruhu. Na víceproudé silnici, kterou dálnice je, mezi levým a středním pruhem. Nezapomínejte na to hlavně při dopravních zácpách.

Předjíždějte opatrně
Krom včasného zadívání se do zpětného zrcátka si při předjíždění nezapomeňte raději vždycky zkontrolovat mrtvý úhel. Některé vozy jsou na to vybaveny kontrolkou, u jiných se ale stačí ohlédnout trochu doleva a periferně už si všimmnete. Určitě se vyvarujte problikávání, najíždění na vůz před vámi. Na dálnici pak předjíždějte bezpečnou rychlostí, tedy ani ne pomalu, ani více, než maximální povolenou rychlostí.

Předjíždění z prava
Předjíždění zprava je zakázáno zákonem, můžete za něj vyfasovat také slušnou pokutu. Vyjímkou je souběžná jízda v obci, nebo jízda v koloně, kdy je povoleno, aby pravý pruh byl občas rychlejší, než ten levý.

Zastavení v odstavném pruhu
Bezdůvodné využívání odstavného pruhu je zakázáno. Není povoleno v něm zastavit pokud je auto schopné další jízdy. Tedy v případě, že nemáte poruchu, nebo vám nedošlo palivo. Pokud máte třeba defekt na pneumatice, není nemožné plynule zpomalit a bezpečně se přemístit do odstavného pruhu. Nezapomínejme na výstražná světla. Posádka by měla vystoupit z pravé strany a řidič se zvýšenou opatrností. Je povinnost si obléci reflexní vestu a ve vzdálenosti cca 200 m za autem umístit výstražný trojúhelník.

Chování v koloně
Je zakázáno v koloně vystupovat z auta, což je celkem častá neřest, kterou ridiči a jejich posádky praktikují. Kolonu je také zakázáno předjíždět odstavným pruhem. Je důležité nezapomínat na záchrannou uličku. Že se nesmí na dálnici couvat, nebo otáčet je doufejme samozřejmé. Pokud narazíte na policejní hlídku je takové chování pokutováno. Co se týče nejnutnějších telefonátů, je to možné, stejně jako mimo dálnici, pouze v případě, že je motor vypnutý.

Zipování
Toto je jedno z často špatně dodržovaných pravidel. Správně by se měly dva pruhy v případě zúžení napojovat na samém konci a to střídavě. Jedno auto z levého pruhu, jedno auto z pravého. Často se setkáme s tím, že auta nevyužijí prázdnejšího pruhu a zařazují se dříve, auto které pak chápe zip správně předjede mnoho aut a zařazuje se na konci, což je často nepochopeno a bráno ze strany předjížděných řidičů jako nedovolené předjíždění (jako kdyby to bylo z prava) a mají pak problém auto před sebe pustit. Pokud se však pravidlo dodrží správně, mělo by to oběma pruhům urychlit čekání. Nemějte proto problém vždy to jedno dané auto před sebe pustit a nebojte se zařadit až na konci připojovacího pruhu. Snad se to jednou všichni naučí.

Dostatečný stav paliva
Myslete na to, že na dálnici nemusí být následující pumpa blíž jak 20 km. Máte-li tedy vyčerpanou rezervu, berte raději hned první, ač lehce dražsí benzínku, než riskovat potom bezpečnost sebe a okolních vozů nouzovým zastavením. Pokud k tomuto stavu přecejen dojde, nestopujte, ani nechoďte pěšky pro kanystr. Zůstaňte s výstražnými světly stát v odstavném pruhu, vystupte s reflexní vestou z auta za svodidla a zavolejte policii, která vám palivo přiveze.

Tažení dalšího vozu
Když už dojde k poruše, která se neřeší odtahovkou, ale tažením dalším osobním vozidlem, je možné táhnout vůz pouze do nejbližšího výjezdu, pak musíte dálnici neprodleně opustit. Oba vozy musí mít zapnutá výstražná světla a tažené musí mít v pořádku řízení a brzdy.

Kochání se u nehody
Častou příčinou dalších dopravních nehod je nepozornost řidičů projíždějících kolem nehody. Pokud tedy projíždíte okolo nehody, dejte si pozor na řízení svého vozu. V těchto případech je pak zdržení dalšího provozu fatální.

Pokud u nehody již není policie, hasiči, nebo záchranka, je povinností řidiče zastavit a poskytnout první pomoc. Je nutné neprodleně zavolat policii a také záchranku, případně je-li to nutné, tak hasiče. Také je potřeba nezapomenout na výstražný trojúhelník.

Koneckonců ve všech bodech by měl zafungovat selský rozum a snaha o dodržení maximální bezpečnosti sobě i svému okolí.

Mohlo by se vám líbit